Follow Us'' D ''   kategorija

'' D ''   kategorija -  podrazumeva upravljanje vozilima za prevoz lica koja imaju ,više od  26 sedista bez vozaca , 

   Za polaganje D kategorije  potrebno je :

  • Da je lice navrsilo  24.godine  života
  • Da je dusevno i telesno sposobno odnosno da poseduje lekarsko uverenje za '' D '' kategoriju
  • Da je položio B ili C1 ili C ili D1 i da ima B kategoriju najmanje 2 godine
  • sa B kategorijom se vozi praktično 24 Časa po 45 min
  • sa C kategorijom se vozi 12 nastavnih časova