Follow Us

Osposobljavanje potkategorije C1 počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta saobraćajni propisi i saobraćajna pravila.

Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta), ako posjedujete važeću vozačku dozvolu B, ili 32 nastavna časa ukoliko nemate B kategoriju

Dnevno mogu biti najviše 4 nastavna sata.

U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata. 

Pohađanje nastave je obvezno.

Obuku nakon položenih testova (koji imaju B kategoriju) nastavljamo sa praktičnim dijelom obuke u trajanju od 12 nastavnih časova  a maksimalno 2 časa dnevno