Follow Us

 A KATEGORIJA
OBUHVATA 15 ČASOVA OBUKE NA MOTORU
CIJENA OBUKE JE 200 KMB KATEGORIJAOBUHVATA:
28 CASOVA TEORETSKE NASTAVE I
35 CASOVA PRAKTIČNOG DIJELA OBUKE
 akcija na www.ludipopust.com

C KATEGORIJA
D KATEGORIJA

CE KATEGORIJA