Follow Us

 A KATEGORIJA
OBUHVATA 15 ČASOVA OBUKE NA MOTORU
CIJENA OBUKE JE 150 KMB KATEGORIJAOBUHVATA:
28 CASOVA TEORETSKE NASTAVE I
35 CASOVA PRAKTIČNOG DIJELA OBUKE
CIJENA OBUKE JE 460 KM

C1 POTKATEGORIJA
OBUHVATA TEORETSKU NASTAVU I
10CASOVA
CIJENA OBUKE IZNOSI 240KM