Follow Us

 A KATEGORIJA
OBUHVATA 15 ČASOVA OBUKE NA MOTORU
CIJENA OBUKE JE 300 KM

 akcija na www.ludipopust.com


B KATEGORIJAOBUHVATA:
28 CASOVA TEORETSKE NASTAVE I
35 CASOVA PRAKTIČNOG DIJELA OBUKE
 akcija na www.ludipopust.com

C KATEGORIJA

cijena obuke 600 KM

akcija na www.ludipopust.com


D KATEGORIJA

CE KATEGORIJA